Danh Gia Vọng Tộc [Tập 40/40]

mua ban
  • » 360p - Xem nhanh nhất | 720p (HD) - Xem đẹp nhất.
  • » Nếu bạn không xem được phim vui lòng nhấn F5 vài lần. Hoặc chuyển sang Server khác để xem.
  • » Một số server đang sử dụng Java để kết nối. Hãy bấm vào link thông báo tải về và cài đặt .
  • » Xem phim tốt nhất trên trình duyệt Chrome và Firefox nhấn vào đây để tải Firefox miễn phí
  • » Nhấn +1 để xem phim nhanh hơn
  • » Nếu vẫn không xem được vui báo lỗi: Báo Lỗi Phim | Yêu cầu phim mới: Yêu Cầu Phim

phim Danh Gia Vọng Tộc [Tập 40/40]

Danh Gia Vọng Tộc
Danh Gia Vọng Tộc
Bạn đang xem phim Danh Gia Vọng Tộc tại www.xemphim1s.com, chúc bạn xem phim vui vẻ !
Danh Gia Vọng Tộc Hồng Kông xưa, người Hoa có tiền thì rất nhiều, nhưng có thể làm quan chức, nắm quyền lực thì vẫn chỉ là người Tây; chỉ có số ít như nam nhân vật Đại luật sư chính trong phim là ngoại lệ. Ông là Hoa kiều Malaysia, có nhà, có đất, có vườn cao su bên Malaysia; từ nhỏ đc tiếp thu nền giáo dục Tây phương, đạt tư cách luật sư bên London; bản thân hiển vinh, có thể đứng ngang hàng, thậm chí còn chiếm ưu thế hơn người Tây Dương; cuộc sống của ông được Tây phương hoá, dáng vẻ giống như 1 thân sĩ Anh quốc, nhưng dù sao cốt cách ông vẫn là người Trung Quốc truyền thống, vẫn được quyền lợi hợp pháp là cưới tam thê tứ thiếp. Một người là Cách cách tiền Thanh, một người là hoa đán đang nổi, một người là biểu muội viễn dương, một người là danh môn thục nữ, và một người nữa là Hoa hậu Hongkong; 5 người đàn bà với những ý muốn và mục đích khác nhau mà tranh giành sự sủng ái của một người đàn ông.
Website xem phim hay nhất
[id]Danh Gia Vọng Tộc ;https://picasaweb.google.com/lh/photo/jdoiaGvZw1o1UYcr9y5_89MTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=directlink|Danh Gia Vọng Tộc Tập 2;https://picasaweb.google.com/lh/photo/oRtEjrNx-t3qKmRSJkaYX9MTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=directlink|Danh Gia Vọng Tộc Tập 3;https://picasaweb.google.com/lh/photo/n1HDa3-0IhPMc2P7y_ZMwtMTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=directlink|Danh Gia Vọng Tộc Tập 4;https://picasaweb.google.com/lh/photo/zRuh8orgT6bTzP_x4XNAHtMTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=directlink|Danh Gia Vọng Tộc Tập 5;https://picasaweb.google.com/lh/photo/dDOLI7jAeZeHBr_EdROtltMTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=directlink|Danh Gia Vọng Tộc Tập 6;https://picasaweb.google.com/lh/photo/gR6qpw_DJdwsvnZRq-w7JdMTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=directlink|Danh Gia Vọng Tộc Tập 7;https://picasaweb.google.com/lh/photo/ek9yo6OtKd3srX02cp2r9dMTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=directlink|Danh Gia Vọng Tộc Tập 8;https://picasaweb.google.com/lh/photo/c0WJHhsQukMPmXN1XKgP2tMTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=directlink|Danh Gia Vọng Tộc Tập 9;https://picasaweb.google.com/lh/photo/HkeZcKPNJyq32EUHO22I3NMTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=directlink|Danh Gia Vọng Tộc Tập 10;https://picasaweb.google.com/lh/photo/PkoNYNL7Ow68UinWhu9OhtMTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=directlink|Danh Gia Vọng Tộc Tập 11;https://picasaweb.google.com/lh/photo/0ftbnl3BBFJel6avYbI5ZNMTjNZETYmyPJy0liipFm0|Danh Gia Vọng Tộc Tập 12;https://picasaweb.google.com/lh/photo/iebdMLsBC5itdBSauAbKuNMTjNZETYmyPJy0liipFm0|Danh Gia Vọng Tộc Tập 13;https://picasaweb.google.com/lh/photo/HO0detuFPxBUrLBKYCU6rtMTjNZETYmyPJy0liipFm0|Danh Gia Vọng Tộc Tập 14;https://picasaweb.google.com/lh/photo/0_pZ42ayvolZlqcPjwwWR9MTjNZETYmyPJy0liipFm0|Danh Gia Vọng Tộc Tập 15;https://picasaweb.google.com/lh/photo/FjdDjQlD_gcPsnyHLvXICdMTjNZETYmyPJy0liipFm0|Danh Gia Vọng Tộc Tập 16;https://picasaweb.google.com/lh/photo/isBHNrNF0Zq9akG6PUI379MTjNZETYmyPJy0liipFm0|Danh Gia Vọng Tộc Tập 17;https://picasaweb.google.com/lh/photo/gyuLE-G0_E4mpv2BgBlQhdMTjNZETYmyPJy0liipFm0|Danh Gia Vọng Tộc Tập 18;https://picasaweb.google.com/lh/photo/sOuUMAfzqhN5hOCBg_wZU9MTjNZETYmyPJy0liipFm0|Danh Gia Vọng Tộc Tập 19;https://picasaweb.google.com/lh/photo/jPYh4AI6-SZywn3aVYWNe9MTjNZETYmyPJy0liipFm0|Danh Gia Vọng Tộc Tập 20;https://picasaweb.google.com/lh/photo/wzr-Y7nWMDM3Sis9lr75uNMTjNZETYmyPJy0liipFm0|Danh Gia Vọng Tộc Tập 21;https://picasaweb.google.com/lh/photo/37iE9Ed2aeuyvTl8YqBs69MTjNZETYmyPJy0liipFm0|Danh Gia Vọng Tộc Tập 22;https://picasaweb.google.com/lh/photo/_60o2S-GIzBLYuS9q2nTIdMTjNZETYmyPJy0liipFm0|Danh Gia Vọng Tộc Tập 23;https://picasaweb.google.com/lh/photo/mp96kVu1kMG0Rml8tew1ANMTjNZETYmyPJy0liipFm0|Danh Gia Vọng Tộc Tập 24;https://picasaweb.google.com/lh/photo/vi5gZvwmrcpbMvS5soarN9MTjNZETYmyPJy0liipFm0|Danh Gia Vọng Tộc Tập 25;https://picasaweb.google.com/lh/photo/K6q_3107PRXKGiuOkA5uCNMTjNZETYmyPJy0liipFm0|Danh Gia Vọng Tộc Tập 26;https://picasaweb.google.com/lh/photo/mmeuk4KCV2i4ZZQNtcE-N9MTjNZETYmyPJy0liipFm0|Danh Gia Vọng Tộc Tập 27;https://picasaweb.google.com/lh/photo/N4C8_j6OtYqxaAbsxFW0OdMTjNZETYmyPJy0liipFm0|Danh Gia Vọng Tộc Tập 28;https://picasaweb.google.com/lh/photo/pLmm5yPb4J9uValrVEs_atMTjNZETYmyPJy0liipFm0|Danh Gia Vọng Tộc Tập 29;https://picasaweb.google.com/lh/photo/-4cAnb8_eOIWx19WaxbwfNMTjNZETYmyPJy0liipFm0|Danh Gia Vọng Tộc Tập 30;https://picasaweb.google.com/lh/photo/mcY2qLkJlp-IGWldHgq_q9MTjNZETYmyPJy0liipFm0|Danh Gia Vọng Tộc Tập 31;https://picasaweb.google.com/lh/photo/NJnkR3ZonfxB-FqL_OTFhtMTjNZETYmyPJy0liipFm0|Danh Gia Vọng Tộc Tập 32;https://picasaweb.google.com/lh/photo/ZO9qSLj9Ysw05rNQfBl3btMTjNZETYmyPJy0liipFm0|Danh Gia Vọng Tộc Tập 33;https://picasaweb.google.com/lh/photo/7-T6thoQx3roN9HockQkAdMTjNZETYmyPJy0liipFm0|Danh Gia Vọng Tộc Tập 34;https://picasaweb.google.com/lh/photo/IdNcvxNnzNI_Vo4Llm2YzdMTjNZETYmyPJy0liipFm0|Danh Gia Vọng Tộc Tập 35;https://picasaweb.google.com/lh/photo/GVB8eY13AlpRB9x-NxR5Q9MTjNZETYmyPJy0liipFm0|Danh Gia Vọng Tộc Tập 36;https://picasaweb.google.com/lh/photo/7NZ4IM1hr3JVjmG8Q9tKQNMTjNZETYmyPJy0liipFm0|Danh Gia Vọng Tộc Tập 37;https://picasaweb.google.com/lh/photo/OgBlzfHbKU2m5xmrcFRfntMTjNZETYmyPJy0liipFm0|Danh Gia Vọng Tộc Tập 38;https://picasaweb.google.com/lh/photo/kF1lrwLTXM6z53qjJFk4ftMTjNZETYmyPJy0liipFm0|Danh Gia Vọng Tộc Tập 39;https://picasaweb.google.com/lh/photo/HGQzjIMVFmMXvH5KkNREP9MTjNZETYmyPJy0liipFm0|Danh Gia Vọng Tộc Tập Cuối;https://picasaweb.google.com/lh/photo/ISyChDJrG3AY2OfqUKS25NMTjNZETYmyPJy0liipFm0|Danh Gia Vong Toc, Danh Gia Vọng Tộc, Phim Danh Gia Vọng Tộc[/id]
Tag: , , , , , , , ,

Bạn Đã Xem Phim Này Chưa ?